AHİMEHMET MAHALLESİ 3184 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

AHİMEHMET MAHALLESİ 3184 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

Tekirdağ  ili,  Ergene  ilçesi,  Ahimehmet  Mahallesi,  3184  (yeni  104  ada  291  parsel) parsele  ilişkin  sunulan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı,  Tekirdağ  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 13.10.2021 tarihli 1648 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) ve 14. maddeleri uyarınca  onaylanmıştır.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 553 | Toplam Ziyaret Sayısı: 4205817