Ruhsat İşlemleri

Yapı Ruhsatı İşlemleri
Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar
 • Dilekçe
 • Tapu senedi
 • Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi
 • İmar Durum Belgesi (son bir yıl içinde alınmış)
 • Resmi Kot Kesit Belgesi (planlama Müdürlüğünden Onaylı)
 • Aplikasyon Krokisi
 • Hissedar Muvafakatı (Hisseli parsellerde)
 • Lihkab Belgesi (İmar Durumunda Belirtldiyse)
 • Çed Raporu (Sanayi Bölgelerinde)
 • Onaylı Mimari Projeler (6 Takım)
 • Onaylı Statik Projeler (5 Takım)
 • Onaylı Mekanik Projeler (4 Takım)
 • Onaylı Kalorifer Tesisatı Projeleri (4 Takım)
 • Onaylı Asansör Projeleri (4 Takım asansör olan binalarda)
 • Onaylı Yangın Tesisat Projeleri (4 Takım yangın tesisatı olan binalarda)
 • Onaylı Elektrik Projeleri (4 Takım)
 • Sasısal Projeleri İçeren CD 2 Takım
 • Onaylı Zemin Etüt Raporu (3 Takım)
 • Zemin İyileştirme Raporu (4 Takım iyileştirme gereken binalarda)
 • Mimari Proje Müellifi Taahhüdü
 • Statik Proje Müellifi Taahhüdü
 • Mekanik Proje Müellifi Taahhüdü
 • Elektrik Proje Müellifi Taahhüdü
 • Jeoloji Mühendisi Taahhüdü
 • jeofizik Mühendisi Taahhüdü
 • Harita Mühendisi Taahhüdü
 • Şantiye Şefi Evrakları
 1.  Şantiye Şefi Taahhüdü
 2. Şantiye Şefi Sözleşmesi
 3. Şantiye Şefi Diploma Fotokopisi
 4. Şantiye Şefi Kimlik Fotokopisi
 5. Şantiye Şefi İkametgahı
 • Yapı Denetim Evrakları
 1. Yapı Denetim Vergi Firması Levhası
 2. Yapı Denetim Firnması Yetkilisinin (Adı, Soyadı, Kimlik Fotokopisi)
 3. Yapı Denetim İzin Belgesi
 4. Yapı Denetim Taahhüdü
 5. Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)
 6. Yapı Denetim Sözleşmesi
 7. Yapı Denetçilerin Adres Bilgileri
 8. Yapı Denetim Kontrol Elemanları Taahhüdü
 9. Proje Konrol Formları (mimari,statik,mekanik,elektrik)
 10. Yapı Denetim Harç Makbuzu
 11. Ruhsat İçin Başvurulan M²
 • Müteahit Taahhüdnamesi
 1. Müteahit Vergi Levhası
 2. Müteahit Sigorta Sicil Numarası
 3. Müteahit Faliyet Belgesi
 • Mal Sahibi İle Müteahhit Arasındaki Sözleşme (müteahhit var ise noter onaylı)
 • Otopark Harcı (personel bünyesinde sağlanamayan durumlarda)
 • Otopark Taahhüdnamesi (otopark harcı ödendiyse)
 • Karayolları Yol Geçiş İzin Belgesi
 • Ruhsat Harcı (ruhsat verme aşamasında istenir )
II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İşyeri Ruhsat İşlemleri

GSM

 

1 – Kapasiteye bağlı işletmelerden kapasite raporu

2 – Tesiste bulunan aletlerin çalışma durumunu gösteren yerleşim planı

3 – Oda Sicil Tasdiknamesi

4 – Vergi Levhası

5 – İmza Sirküleri

6 – Ustalık Belgesi

7 – Tapu Fotokopisi

8 – İskan Fotokopisi

9 – İşletme Atıkları ve Bunların bertarafı hakkında rapor ( Motor yağı,alüminyum atıklar vs.)

10 – Çalışan sayısı 50 ( elli ) kişiden fazla ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İşletme Belgesi

11 – Çalışan Personel Hakkında detaylı bilgi, SGK Girişleri, Kimlik Fotokopileri, ustalık ve diğer yetki belgeleri

12 – Tehlikeli atıkları ile ilgili lisansa tabi ise belgesi

13 – ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesi

14 – Kira Kontratı

Sıhhi Müesseseler İçin İşyeri Ruhsat İşlemleri

SIHHİ İŞYERLERİ

                                                                                                                                 

1.Tapu Fotokopisi                                                                                 

2.İskan Fotokopisi                                                                                 

(İskanı olmayan 2004 öncesi                                                                 

 yapılarda yapı ruhsatı veya                                                                   

 Elektrik,su aboneliği)                                                                           

3. N.Cüzdan Fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. İmza Sirküleri                                                                                  

5.Kiralık ise Kira Kontratı                                                                      

6.Ustalık Belgesi                                                                                 

7.Oda Sicil Tasdiknamesi                                                                      

8. Vergi Levhası (Yoklama Fişi)                                                           

9. Tapu Kütüğünde Mesken Olarak                                                    

Görünen Yerlerde Kat Maliklerinin                                                          

Tamamından Apartman Karar                                                                  

Defterine( Oy Birliği ile )

 

Not: Belediyemizden alınan iş Yeri                                                

Açma ve çalışma ruhsatının, söz                                                        

Konusu iş yerinin iptali veya kapanışı                                                

Durumunda, geri iade edilmesi zorunludur                                        

UMUMA AÇIK İŞLETMELER İÇİN

UMUMA AÇIK İŞLETMELER İÇİN.

01Tapu Fotokopisi

02İskan Fotokopisi

03.Vergi Levhası

04.Esnaf Oda Sicil Tasdiknamesi

05.İmza Sirküleri  

06.Kiralık ise Kira Fotokopisi (Noter Onaylı)

07.Muhtardan İkametgah Belgesi

08.Muhtarlıktan Nüfus Cüzdan Örneği

09.Kat Maliklerinden İzin Belgesi  Dükkan ise  Oy Çokluğu – Mesken ise Oy Birliği ile alınmış Apartman Karar Defterine karar

10.N.Cüzdan Fotokopisi

11.İşyerinin mesafe kroki ( 100 metre için aranacak )

( Resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ve ana okullarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. )  

12.Hijyen belgesi

13- Adli Sicil Kaydı Çalışanlar Dahil

14.İş yerinde kamera sistemi kurularak faturası ibraz edilecek

Not: Belediyemizden alınan işyeri Açma ve çalıştırma ruhsatının, söz

Konusu iş yerinin iptali veya kapanışı durumunda,geri iade edilmesi zorunludur

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 1536 | Toplam Ziyaret Sayısı: 1312501