DUYURULAR

2 Aralık ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ DUYURUSU Ergene İlçesi, Velimeşe OSB, 226. Sokak, 714 ada, 13-14-15 numaralı parsellerde "Aral Döküm Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Ergitme/Döküm (Hurda Dahil), Alüminyum Profil, Motorlu Kara Taşıtları için Diğer Parça, Aksesuar Üretimi ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı" projesine ait, Valiliğe sunulan Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 15.maddesinin (a) bendi uyarınca incelendiği, "Ergitme/Döküm (Hurda Dahil), Alüminyum Profil, Motorlu Kara Taşıtları için Diğer Parça, Aksesuar Üretimi ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı" hakkında ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince söz konusu projeye Valiliğe 18.11.2021 tarih ve 2021235 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir.
2 Aralık ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR DUYURUSU Ergene İlçesi, Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. D100 Cad. No:22/5 adresinde "Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ergene Belteks Şubesi" tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Konfeksiyon Ürünleri Parça Baskı ve Yıkama Tesisi"ne ait, Valiliğe sunulan Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 15.maddesinin (a) bendi uyarınca incelendiği, "Konfeksiyon Ürünleri Parça Baskı ve Yıkama Tesisi" hakkında ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince söz konusu projeye Valiliğe 22.10.2021 tarih ve 2021218 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" verilmiştir.
26 Kasım METRUK YAPI İLANI İlçemiz sınırları içerisinde tespiti yapılan metruk yapılarla ilgili olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre, yapı sahiplerine adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tebliğ yapılmaktadır. Ancak bu şekilde tebliğ yapılamadığı durumlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi´nde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir...” uygulanır.
23 Kasım NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI DUYURUSU Tekirdağ İli Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 388 ada 3 parsel ile doğusunda yer alan Park Alanına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2021 tarihli 1803 sayılı kararıyla onaylandığı, bahse konu nazım imar planı değişikliğine ait plan paftası ve eklerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
23 Kasım ÇDP PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI DUYURUSU İlimiz, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2021 tarihli ve 1790 sayılı kararıyla onaylandığı, plan değişikliklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
23 Kasım ÇDP PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI DUYURUSU Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesinde yer alan Bölge Parkı, Yeşil Alan ve Donatı Alanlarına ilişkin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliklerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2021 tarihli ve 1792 sayılı kararıyla onaylandığı, söz konusu Çevre Düzeni Plan Değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
19 Kasım AHİMEHMET MAHALLESİ 3184 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ahimehmet Mahallesi, 3184 (yeni 104 ada 291 parsel) parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2021 tarihli 1648 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) ve 14. maddeleri uyarınca onaylanmıştır.
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 551 | Toplam Ziyaret Sayısı: 4205815