Plan Değişikliğine Dair Duyuru

Plan Değişikliğine Dair Duyuru
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarihli ve 103 sayılı kararıyla onaylanan 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının “3.3.1.3 Kırsal Yerleşim Alanları” başlıklı plan hükümlerinin (i) maddesinin 3. cümlesinin başına “Parseldeki” ibaresinin eklenmesine ilişkin  1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerine Ait Plan Değişikliği (Askı İtirazıyla  Düzenlenen) Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 478 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 1265 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3610038