2018/501 Esas No´lu Karar

2018/501 Esas No´lu Karar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı tarafından "Bakanlık Makamının 17/10/2017 tarihli ve Olur'u ile onaylanan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi'nde "enerji üretim alanı" planlanmasına yönelik 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı (F.20 sayılı plan paftası) değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle Danıştay 6. Daire'nin E.2018/501 esasına kayden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davada, 12/05/2020 tarihli ve E.2018/501 sayılı karar ile; dava konusu işlemin yürütmenin durdurulması" kararı verilmiştir.
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 514 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3288747