ASANSÖR TESCİL BAŞVURULARI

ASANSÖR TESCİL BAŞVURULARI
06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasında "Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır, aynı yönetmeliğin 17. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır” hükmü bulunmaktadır.Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 540 | Toplam Ziyaret Sayısı: 2666887