TAŞERON KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU SONUÇLARI İLANI

TAŞERON KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU SONUÇLARI İLANI

         
       01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsünde Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’ üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğ gereğince;

       Ergene Belediye Başkanlığı bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan ve geçiş işlemi için başvuruda bulunanların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Tespit Komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenmiştir.

       Tespit Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişilerin isim listesi ek' te sunulmuştur.


Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 228 | Toplam Ziyaret Sayısı: 1543832