ÇDP PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI DUYURUSU

ÇDP PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI  DUYURUSU
Saray  İlçesi  Büyükyoncalı  Mahallesinde  yer  alan  Bölge  Parkı,  Yeşil  Alan  ve Donatı Alanlarına ilişkin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliklerinin, Tekirdağ  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  10.11.2021  tarihli  ve  1792  sayılı  kararıyla  onaylandığı,  söz konusu  Çevre  Düzeni  Plan  Değişikliğinin  Tekirdağ  Büyükşehir  Belediyesi,  İmar  ve  Şehircilik  Dairesi Başkanlığı  ilan  panosunda  ve  Tekirdağ  Büyükşehir  Belediyesi  resmi  internet  sitesinde  19.11.2021 tarihinden  itibaren  bir  ay  süreyle  askıya  çıkarılmıştır.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 388 | Toplam Ziyaret Sayısı: 4205652