TARİFE DUYURUSU

TARİFE DUYURUSU
Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslaraİlişkin Yönetmelik”in 23 . Maddesi (2) fıkrası ''....Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur...


Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 885 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3680367