TEBLİĞ İLANI

TEBLİĞ İLANI

İlçemiz Misinli Mahallesi 116 parselde tespit edilmiş olan metruk yapıyla ilgili olarak, parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sistemindeki ikamet adreslerine tebligatlar gönderilmiş olup, bu gönderilen tebligatlardan bilgileri aşağıdaki tabloda verilen parsel maliklerine posta yoluyla tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

            Tebliğ yapılamayan yapı malikleri ile yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı;

            Tebliğen ilan olunur.Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 1344 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3416095