Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli ÇDP ile Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli ÇDP ile Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
23/10/2020 tarihinde onaylanan" Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin" Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında 09/11/2020 tarihinde askıya çıkartıldığı ve varsa itirazların Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılması gerektiği duyurulur.

Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 454 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3288687