2020 Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti Meclis Tarifesi

2020 Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti Meclis Tarifesi

2020 Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti Meclis Tarifesi

1- 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi; “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.”

2- 27.10.2010 tarih ve 27742 R.G. sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. Maddesi (1) fıkrası; “  Evsel Katı Atık İdareleri; a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler.”

3- Aynı Yönetmeliğin 9. Maddesi (1) fıkrası;” Aboneler ve atık üreticileri; a) İlgili kurumlarca bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak belirlenen tarifelere göre faturalanan atıksu ve evsel katı atık ücretlerini ödemekle, yükümlüdürler.”Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 282 | Toplam Ziyaret Sayısı: 3099537