Plan Askı Duyurusu

Plan Askı Duyurusu

İlçemiz, Misinli Mahallesi, 1/5000 ölçekli Misinli Kalesi 2. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu nazım imar planına ait plan paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.01.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 161 | Toplam Ziyaret Sayısı: 2711672