METRUK YAPI TEBLİGAT İLANI

METRUK YAPI TEBLİGAT İLANI
Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasalişlemlerin yapılacağı;Tebliğen ilan olunur.


İlan Metni İçin Tıklayınız....
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 261 | Toplam Ziyaret Sayısı: 2399996