ERGENE İLÇE DEVLET HASTANESİ İMAR PLANI HAKKINDA DUYURU

ERGENE İLÇE DEVLET HASTANESİ İMAR PLANI HAKKINDA DUYURU

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 08.07.2019 tarihinde onaylanan Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 875 ada, 26 nolu parselde ilgili görüş kapsamında ‘E=2.00, Kat Yençok =30.00 m, TAKS= 0.40’ yapılanma koşulları ile ‘Sağlık Tesisi’ amaçlı hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.07.2019 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ve Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnternet sayfasında 30 (otuz) gün süre ile Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.   

Duyurulur.


PAFTALAR

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı: 

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı: 

PLAN AÇIKLAMA RAPORLARI:
Bu sayfayı paylaşın
Bugün Edilen Ziyaret Sayısı: 1120 | Toplam Ziyaret Sayısı: 2340627